Dział dystrybucji zagranicznej Invena
  • Facebook

  • Dystrybucja zagraniczna

    Aleksejs Lapinskis
    Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia
    Joanna Suchanowska
    Obwód kaliningradzki, Ukraina, Białoruś, Bułgaria, Mołdawia, Czechy, Słowacja, Rumunia, Serbia, Węgry, UK, Holandia