Zespoły rozdzielaczy

Zespoły rozdzielaczy Invena PROV zapewniają prawidłowe działanie systemów ogrzewania. To one odpowiadają za dostarczanie ciepła do wszystkich obiegów grzewczych w obrębie całego budynku bądź mieszkania. Jest to produkt europejski, spełniający wszystkie wysokie standardy. Dwa lata gwarancji dają użytkownikom poczucie niezawodności i pewność, że ich instalacja będzie działać niezawodnie. Najprostszy zespół rozdzielaczy PROV w systemie PEX posiada dwie belki mosiężne, uchwyty oraz dwa korki rozdzielacza. W zamówieniu można wybrać liczbę obwodów – do 12. W bardziej rozbudowanym produkcie znajduje się również nypel redukcyjny (zależny od ilości obwodów) oraz dwa odpowietrzniki ręczne. Zespół rozdzielaczy PROV-6 to bardzo zaawansowany element instalacji grzewczej. Oprócz wyżej wymienionych elementów, jest tam wkładka zaworowa regulacyjna, zawory kulkowe ze śrubunkiem, odpowietrznik automatyczny, czy zawór kulkowy spustowy z końcówką na wąż i zaślepką. We wszystkich zespołach rozdzielaczy można wybrać liczbę obwodów. Będą zatem idealnie spełniały potrzeby instalacji grzewczej w gospodarstwie domowym.

Produkty