Invena otrzymała dofinansowanie projektu!
  • Facebook

  • Invena otrzymała dofinansowanie projektu!

    28 października 2020

    Invena SA podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

    Wysokość dofinansowania i jednocześnie jego całkowita wartość wynosi: 87.381,33 zł. Celem projektu Dotacja na kapitał obrotowy Invena SA jest zapewnienie wsparcia w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19. W efekcie ma to utrzymać działalność przedsiębiorstwa.